Kto sme?

Inšpirovaní štúdiom východnej filozofie vieme, že pokoj a šťastie závisí predovšetkým od nášho vnútorného postoja. Už 15 rokov sa preto snažíme prinášať a odovzdávať poznatky tibetskej psychológie na Slovensku. Učíme ľudí meditácii, základom východných filozofií, aplikovaných do života modernej spoločnosti, organizujeme aktivity s cieľom pomáhať všetkým bez rozdielu. V roku 2014 sa nám naskytla úžasná príležitosť zjednotiť všetky aktivity do jedného projektu, ktorého sídlom sú Nové Zámky.

Okrem Akadémie tibetských náuk sa budete môcť v Tibetskom parku zúčastniť rôznych zaujímavých aktivít, stráviť príjemné chvíle s rodinou alebo známymi v nádhernej záhrade so stúpou, ktorej atmosféru dotvorí kvalitný čaj z našej novej čajovne.

1.png